สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ลานธรรมะ

ความเจริญสุขที่แท้จริง ความเจริญสุขที่แท้จริง
เศรษฐีคนหนึ่ง ขอให้อาจารย์เซ็นไกเขียนคาถาอวยพรให้ครอบครัวของเขามีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยตลอดกาลนาน อาจารย์เซ็นไกหากระดาษแผ่นใหญ่มาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนลงไปว่า

ผิดกับถูก ผิดกับถูก
เวลาที่อาจารย์บันไกจัดสัปดาห์แห่งการปฏิบัติกรรมฐาน มีศิษย์อยู่ปฏิบัติจากส่วนต่างๆของประเทศญี่ปุนเป็นจำนวนมาก คราวหนึ่งศิษย์คนหนึ่งโดนจับด้วยข้อหาลักทรัพย์ พวกเขาจึงรายงานให้อาจารย์บันไกทราบ พร้อมเสนอให้เนรเทศเจ้าขโมยคนนั้น แต่อาจารย์บันไกก็เฉยเสีย

อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบัน
พระชิงหลวนแห่งญี่ปุ่น เมื่อตอนที่อายุ 9 ขวบ ก็คิดที่จะออกบวช จึงไปขอบวชกับพระอาจารย์ฉือเจิ้น พระอาจารย์บอกว่า “เจ้าอายุยังน้อย คิดจะบวชทำไม ?”

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
สัจธรรมที่เป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ ๔ อริยสัจ แปลว่า "สัจจะของผู้ประเสริฐ (หรือผู้เจริญ)" "สัจจะที่ผู้ประเสริฐพึงรู้" "สัจจะที่ทำให้เป็นผู้ประเสริฐ" หรือแปลรวบรัดว่า "สัจจะอย่างประเสริฐ" พึงทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า มิใช่สัจจะตามชอบใจของโลกหรือของตนเอง

ตายไม่สูญ.......แล้วไปไหน ตายไม่สูญ.......แล้วไปไหน
พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่า เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว ทางที่ไปมี 5 สาย คือ

วิธีแก้ความรู้สึกอิจฉา อาฆาต และพยาบาท วิธีแก้ความรู้สึกอิจฉา อาฆาต และพยาบาท
อำนาจริษยา อาฆาต พยาบาท ถือตัว น้อยใจ จะแก้อย่างไร

รวม" ธรรมะโดนใจ" ของหลวงปู่ดู่ รวม" ธรรมะโดนใจ" ของหลวงปู่ดู่
ครูอาจารย์ดีๆ มีอยู่มากก็จริง แต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริง สอนตัวเองให้มาก นั่นแหละจึงจะดี

คบคนเช่นใด ก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้น คบคนเช่นใด ก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้น
นักจิตวิทยาการศึกษาของญี่ปุ่นคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "เราทุกคน คือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อม" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "คบคนเช่นใด ก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้น"

พระพุทธเจ้าสอนวิธีทำจิตใจตอนเจ็บป่วยหนัก พระพุทธเจ้าสอนวิธีทำจิตใจตอนเจ็บป่วยหนัก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติคอยกาลเวลานี้เป็นคำแนะนำของเราแก่ท่านทั้งหลาย “ภิกษุ เป็นผู้มีสติอย่างไร ?

อุปมาชีวิต .. อุปมาชีวิต ..
ชีวิตเปรียบเหมือนน้ำค้างยามรุ่งอรุณ เราตื่นขึ้นมาลุกไปเดินจงกรม มองเห็นน้ำค้างใสพราวอยู่บนยอดหญ้า แต่พอเดินวงกลับมาอีกรอบ น้ำค้างบนยอดหญ้าอันตรธานไปแล้ว

จะพูดอย่างไรให้เขาเมตตาเรา ? จะพูดอย่างไรให้เขาเมตตาเรา ?
มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราสามารถแก้ตัวให้เขาเชื่อได้มั้ย ? แต่ถ้าไม่ได้มันก็มีวิธีอยู่เหมือนกัน อันนี้ต้องเอาคาถาไปนั่งท่อง มีคาถาที่หลวงพ่อให้ไว้ว่า พระอรหัง สุคโต ภควา นะ เมตตาจิต

ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ? ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ?
การกระทำของเราที่เรียกว่า กรรม นั่นเองเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ถ้าสร้างกุศลกรรม (ความดี) ก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตดี ถ้าสร้างอกุศลกรรม (ความชั่ว) ก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตไม่ดี ชะตาชีวิตในปัจจุบันเป็นผลจากการกระทำดีชั่วในอดีต

บริจาคโลหิต-อวัยวะ การทำบุญที่ยิ่งใหญ่ บริจาคโลหิต-อวัยวะ การทำบุญที่ยิ่งใหญ่
ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้โอกาสปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ เพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ตนเอง มีทั้งการตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือและการบริจาค ทรัพย์เพื่อช่วยคนทุกข์ยากแล้ว การ บริจาคโลหิตหรืออวัยวะก็ยังถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่

ถ้าไม่มีฐานก็ไม่มียอด ถ้าไม่มีฐานก็ไม่มียอด
พระอาจารย์เล็ก เทศน์ปีใหม่ วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๒ ตอนกราบขอขมาพระรัตนตรัย

ความสงบนี้มี สอง อย่าง ความสงบนี้มี สอง อย่าง
ความสงบนี้มี สอง ประการคือ ความสงบอย่างหยาบอย่างหนึ่งและ ความสงบอย่างละเอียดอีกอย่างหนึ่ง