สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ลานธรรมะ

คิดแง่บวก คิดแบบผู้ชนะ คิดแง่บวก คิดแบบผู้ชนะ
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

สติตามไม่ทันไหลตามกิเลส สติตามไม่ทันไหลตามกิเลส
สติเราตามไม่ทัน เราปล่อยให้ตัวกิเลสกำเริบขึ้นมาก่อน ถ้าตัวกิเลสกำเริบขึ้นมาก่อน สติเราค่อยไปยับยั้งนี่ไม่ทันแล้ว กำลังเขาเหนือกว่าเรา เขาคล่องกว่าเยอะ ในเมื่อเขาคล่องกว่าเยอะ ถ้าเวลาไหลตามไปก็เป็นอันว่าเสร็จ

กรรมตัดเศียรพระพุทธรูป..!!!! กรรมตัดเศียรพระพุทธรูป..!!!!
บุคคลใดก็ตามที่กระทำกรรมล่วงล้ำต่อพระพุทธศาสนาหรือศาสนวัตถุสถานใดที่ สร้างด้วยพระพุทธบารมีที่ พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้โลกมนุษย์ มนุษย์ เพื่อให้มนุษย์นั้นได้กลับย้อนสู่ชาติมาตุภูมิที่บังเกิดอยู่ก่อนที่จะ มาสนองผลกรรมในชาติกรรมนี้

กรรมดีนั่นแหละดวงดี โดย สยาม ราชวัตร กรรมดีนั่นแหละดวงดี โดย สยาม ราชวัตร
เมื่อพูดถึงเรื่อง “กรรม” และเรื่อง “ดวง” แล้ว ผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้ส่วนมากมีความเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของอำนาจลึกลับ ที่ดลบันดาลให้เป็นไป บังคับบัญชาชีวิตของตนเอง ทุกคนต้องการ “ดวงดี” ให้เกิดขึ้นกับตนเองเสมอ เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่พึงปรารถนาแล้ว

๒๐ คำถามกับท่าน ว.วชิรเมธี ๒๐ คำถามกับท่าน ว.วชิรเมธี
บางส่วนจากหนังสือมหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี

กรรมเหนือหมอดู โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก กรรมเหนือหมอดู โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ผมเป็นศิษย์โหร แต่มิได้เป็นโหร หลวงพ่อเจ้าคุณพระภัทรมุนี หรือมหาอิ๋น เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ธนบุรี (สมัยนั้น) เป็นโหราจารย์ชั้นยอด สมัยนั้นมีโหราจารย์ที่ดังอยู่เพียงสองท่านเท่านั้น คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) ซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช อีกรูปหนึ่งคือพระภัทรมุนี

อานิสงส์การบริจาคเลือด อานิสงส์การบริจาคเลือด
อานิสงส์การบริจาคเลือด เสริมชีวิตให้เป็นแก่นสาร บังเกิดบุญมหาศาล ได้สร้างทานบารมี ปัจจุบันมักมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับการให้ การบริจาค ไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุหรือให้ธรรมเป็นทาน หรือให้อภัยเป็นทาน ก็ตาม แต่มีทานที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมักไม่มีใครนำมาพูดถึงกันเลย นั่นก็คือ การให้ชีวิตเป็นทาน

อิทธิฤทธิ์หรือจะสู้บุญฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์หรือจะสู้บุญฤทธิ์
อิทธิฤทธิ์หรือจะสู้บุญฤทธิ์ โดย พระราชสังวรญาณ ( พุธ ฐานิโย ) วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ธรรมะจากตัวผึ้ง ธรรมะจากตัวผึ้ง
ตัวผึ้งนั้นไม่มีสันดานขี้เกียจ ขยันหากินทุกวัน ถ้าตัวไหนขี้เกียจ ไม่บินออกไปหากิน จะถูกผึ้งตัวอื่นรุมต่อยจนตาย

เปรตสองพี่น้อง  เปรตสองพี่น้อง
“หลวงพ่อจวน ภูทอก ท่านได้จำพรรษาที่ภูสิงห์ ท่านไปเดินจงกรมบนยอดเขา เวลาเดินไปท่านก็พิจารณาใน กายคตานุสติกรรมฐาน

ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ
เรื่องตายแล้วเกิด หรือตายแล้วสูญเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ไม่รู้จบสิ้น สำหรับผู้ที่ไม่รู้จริง แต่สำหรับผู้ที่รู้จริงแล้ว ท่านจะไม่สงสัย อะไรเลย ทั้งนี้ก็เพราะความจริงนั้น ตายแล้วต้องเกิดแน่ แต่จะไปเกิดช้าเกิดเร็วเกิดเมื่อไรนั้น

กรรมจากการตกปลา กรรมจากการตกปลา
เกิดแก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ...ชาติหน้าเกิดใหม่ ค่อยสร้างกันใหม่ เลือกได้ทั้งบุญและบาป... “ บุญ ก็เหมือนเรือไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำ บาปนั้นเหมือนเรือเหล็กถ้าล่มเมื่อไหร่แล้วเรืออะไรที่มันจะลอย ”

การฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆ การฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆ
แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย บูชาพระ ทำใจเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ให้แน่นอน กล่าววาจานมัสการพระรัตนตรัย นึกในใจหรืออกเสียงก็ได้ ภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ได้ พระพุทธเจ้าท่านมีจิตเป็นทิพย์ ท่านฟังรู้เรื่องหมด จะมีดอกไม้ธูปเทียนหรือไม่มีก็ได้

ข้อดีที่น่าทึ่ง ของการนั่งสมาธิ ข้อดีที่น่าทึ่ง ของการนั่งสมาธิ
ประโยชน์ทางสุขภาพที่ได้จากการทำสมาธินั้นมีอยู่มากมาย ไม่เพียงเฉพาะแต่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจะบรรเทาอาการได้เท่านั้น ในผู้ที่ฝึกทำสมาธิเป็นประจำยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพได้ และป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ การทำสมาธินั้นได้ถูกนำมาใช้กันในวงกว้างกับโรคร้ายแรงหลาย ๆ โรค

บุญ ที่ถูกต้อง คืออย่าหลงบุญ บุญ ที่ถูกต้อง คืออย่าหลงบุญ
ชาวพุทธเราส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ “บุญ” …คิดว่าการทำบุญก็คือ การตักบาตร, การถวายทรัพย์, ปัจจัย, การถวายสังฆทาน ฯลฯ เพียงเท่านี้ เป็นต้น ชาวพุทธเราส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ “บุญ” …คิดว่าการทำบุญก็คือ การตักบาตร, การถวายทรัพย์, ปัจจัย, การถวายสังฆทาน ฯลฯ เพียงเท่านี้ เป็นต้น ยิ่งบางพุทธพาณิชย์ เน้นสอนให้บริจาคทรัพย์ หรือร่วมสร้างความยิ่งใหญ่อลังการเข้าวัดจนเกินตัว มียอดบริจาคมากเท่าไหร่ถือว่ายิ่งได้บุญหนักศักดิ์ใหญ่ รวยล้นฟ้าไม่รู้เรื่อง…