สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ผิดกับถูก


เวลาที่อาจารย์บันไกจัดสัปดาห์แห่งการปฏิบัติกรรมฐาน  มีศิษย์อยู่ปฏิบัติจากส่วนต่างๆของประเทศญี่ปุนเป็นจำนวนมาก คราวหนึ่งศิษย์คนหนึ่งโดนจับด้วยข้อหาลักทรัพย์ พวกเขาจึงรายงานให้อาจารย์บันไกทราบ พร้อมเสนอให้เนรเทศเจ้าขโมยคนนั้น แต่อาจารย์บันไกก็เฉยเสีย

ต่อมา ศิษย์คนนั้นโดนจับด้วยความผิดเช่นเดียวกัน  อาจารย์บันไกก็เฉยเสียอีก  เหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ศิษย์คนอื่นๆ ไม่พอใจ  จึงยื่นข้อเสนอให้อาจารย์ขับเจ้าหัวขโมยคนนั้นออกให้ได้ หาไม่พวกเขาจะพากันออกไปหมด

เมื่ออ่านข้อเสนอ  อาจารย์บันไกเรียกประชุมศิษย์ทั้งหมด  กล่าวว่า  "พวกเธอเป็นคนฉลาด  รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก  พวกเธอจะไปที่ไหนก็ไปเถิด  แต่ศิษย์ผู้น่าสงสารคนนี้  ไม่รู้กระทั่งว่าอะไรผิดอะไรถูก  ถ้าฉันไม่สอนเขา  แล้วใครเล่าจะสอน  ฉันจะต้องให้เขาอยู่ที่นี่แหละ  แม้ว่าพวกเธอจะจากฉันไปทั้งหมดก็ตาม"

น้ำตาได้ไหลอาบแก้มเจ้าศิษย์ขี้ขโมย  เขาตัดสินใจเลิกขโมยแต่นั้นมา

ข้อมูลโดย http://www.dhammajak.net/zen/34.html