สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ขอเชิญร่วมสร้างทาน เสริมบารมี งานประเพณีทิ้งกระจาด 2565

ขอเชิญร่วมสร้างทาน เสริมบารมี งานประเพณีทิ้งกระจาด 2565

ขอเชิญร่วมสร้างทาน เสริมบารมี งานประเพณีทิ้งกระจาด 2565

ขอเชิญร่วมสร้างทาน เสริมบารมี งานประเพณีทิ้งกระจาด 2565

ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคข้าวสาร, น้ำดื่ม และภูเขาเงิน - ทอง เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติ

โดยติต่อบริจาคได้ที่ ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ถ.สี่พระยา เขตบางรัก กทม. ตั้งแต่บัดนี้เป็นตั้นไป หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสี่พระยา เลขที่บัญชี 706-2-00955-5 ชื่อบัญชี วัดแก้วแจ่มฟ้า

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีภาวะโรคติดต่อ โควิด-19 ทางทุนนิธิฯ จึงของดแจกข้าวสารให้กับประชาชน ส่วนวิธีแจกสิ่งของจะดำเนินการในภายหลัง

ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร.02-633-3864