สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าถวายเงิน 300,000 บาทแด่พระครูโสภณรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าถวายเงิน 300,000 บาทแด่พระครูโสภณรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าถวายเงิน 300,000 บาทแด่พระครูโสภณรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าโดยพระครูปลัดพิพัฒน์ ลิขิตทางธรรมและคุณภัทรวดี รังษีวงศ์ ประธานทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า (และคณะกรรมการ)ถวายเงินจำนวน 300,000 บาท แด่พระครูโสภณรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า ในการบูรณะซ่อมแซมเมรุเผาศพที่ชำรุดทรุดโทรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าถวายเงิน 300,000 บาทแด่พระครูโสภณรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าถวายเงิน 300,000 บาทแด่พระครูโสภณรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าถวายเงิน 300,000 บาทแด่พระครูโสภณรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าถวายเงิน 300,000 บาทแด่พระครูโสภณรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า