สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


เชิญร่วมบุญอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี พระครูสิริรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

เชิญร่วมบุญอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี พระครูสิริรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

เชิญร่วมบุญอายุวัฒนมงคลครบ 84 ปี พระครูสิริรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า

กำหนดงาน

24 กันยายน 2562 
เวลา 16.00 น. ทักษินานุปทานอุทิศอดีตเจ้าอาวาส-ผู้มีพระคุณกับวัด

25 กันยายน 2562 
เวลา 09.00 น. มอบทุนการศึกษา
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 12 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.50 น. ถวายเครื่องไทยทาน-กรวดน้ำรับพร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล และเรียนเชิญท่านที่มาร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน