สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


ด่ามา ไม่ด่าตอบ

สมัยพุทธกาล พระภิกษุองค์หนึ่งทูลถามพระพุทธเจ้า
ว่า...มีคนคนหนึ่งมีนิสัยขี้โกรธมาก มีอะไรไม่ถูกใจ ไม่ชอบหน้า
ใครก็ด่าๆ พวกเรารำคาญจริงๆ จะทำอย่างไรดี.....

พระองค์สอนว่า....ความโกรธเหมือนการทำอาหารให้
คนอื่นกิน ถ้าเขาไม่กินก็ต้องกินเอง ทำเองกินเองนั่นแหละ...
ถ้าเราไม่ชอบก็อย่าสนใจ เฉยเสียเท่านั้นเอง ตบมือข้างเดียว
ไม่ดังหรอก.....

เขาโกรธเขาด่าเรา เราเป็นทุกข์...นั่นแหละ เรากินอาหาร
ที่เขาปรุงให้แล้ว ผลก็คือทุกข์ด้วยกันทั้งคู่...

เมื่อเรากินของเขาแล้ว...ก็ต้องทำอาหารให้เขากินบ้าง
ก็คือเราก็โกรธเขา ด่าเขากลับไปบ้าง...กลับไปกลับมาอยู่อย่าง
นี้หลายภพหลายชาติไม่รู้จักจบสิ้น นี่คือชีวิตของสัตว์และมนุษย์...

ที่มาจากหนังสือ ผิดก่อน-ผิดมาก พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


ข้อมูลโดย ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)'s Notes
http://www.facebook.com/notes.php?id=166509296166