สงเคราะห์โลงศพฟรี สงเคราะห์เผาศพฟรี สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ไร้ญาติ


 งานทำบุญเทกระจาด (ซิโกว) ที่ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ปี 2567

 งานทำบุญเทกระจาด (ซิโกว) ที่ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ปี 2567

 งานทำบุญเทกระจาด (ซิโกว) ที่ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ปี 2567

งานประเพณีทิ้งกระจาด 2567 ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม ภูเขาเงิน - ทอง เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในกับดวงวิญญาณไร้ญาติ

ติดต่อบริจาคได้ที่ ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 706 2 00955 5 ชื่อบัญชี วัดแก้วแจ่มฟ้า