:: เมนูหลัก
:: ค้นหา
:: เว็บเพื่อนบ้าน

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า สงเคราะห์โลงศพ ,เผาศพ และลอยอังคาร ฟรี

  รับซื้อด้วยเงินสด รถติดไฟแนนซ์ รถค้างไฟแนนซ์ รถยึด ปิดบัญชีให้ โอนเปลี่ยนชื่อให้ทันที ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก บริการดูรถท่านถึงที่บ้าน/บริษัทฯ ประเมินราคาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์นับสิบปี คุยง่าย จ่ายเงินสดทันที
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
  

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า

เพื่อสงเคราะห์โลงศพ, เผาศพ, ลอยอังคาร สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทั่วราชอาณาจักร ณ อุโบสถวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้มีจิตรศรัทธา บริจาค 10,000 , 50,000, 100,000 บาท จะได้สลักชื่อบนป้ายทองแขวนที่ทุนนิธิหรือตามกำลังศรัทธา


วันที่อังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖)
กำหนดการ

เวลา 10.00 น. ทอดผ้าป่าที่อุโบสถ
เวลา 10.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ให้แด่ญาติโยม

วัตถุประสงค์
สงเคราะห์โลงศพฟรี แก่ผู้ยากไร้ และไร้ญาติ สงเคราะห์เผาศพฟรี แก่ผู้ยากไร้ และไร้ญาติ

สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ และไร้ญาติ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทั่วราชอาณาจักร

คณะกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า (ฝ่ายสงฆ์)
พระครูสิริรัตนวิมล  ประธานกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระครูสุนทรรัตนวงศ์  กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระเสฏฐวุฒิ สิริภทฺโท  กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระพิพัฒน์ สนฺตจิตฺต กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระปลัดธนเดช รตนปญฺโญ  กรรมการและผู้จัดการทุนนิธิ

คณะกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า (ฝ่ายฆราวาส)
คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณภัทรวดี รังษีวงศ์  ประธานกรรมการ 
คุณวิโรจน์ สุทธิวงศ์กร  รองประธานกรรมการ
คุณศิริอร งามจริยางกูร  รองประธานกรรมการ 
คุณประสิทธิ์ สุธรรมประจักษ์  รองประธานกรรมการ
คุณฉอกุง แซ่โง้ว  กรรมการ
คุณสมสุข ชูกิจรุ่งทรัพย์  กรรมการ
คุณเลิศ นามริต  กรรมการ
คุณพรทิวา สุมานิตย์  กรรมการ
คุณพีรวัส ธาดาประภากร  กรรมการ
คุณเพ็ญจันทร์ สุคนธ์ฤทธิกร  กรรมการ 
คุณสมภพ รอดบุญ  กรรมการ
คุณณัชชา อัศวจิต  กรรมการและเลขานุการเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดแก้วแจ่มฟ้า เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ 2 เตา และซ่อมแซมเมรุใหม่
เรียนเชิญศิษยานุศิษย์ - สาธุชน  ร่วมมุทิตาจิตสักการะ  พระครูสิริรัตรนวิมลเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ - สาธุชน ร่วมมุทิตาจิตสักการะ พระครูสิริรัตรนวิมล
เรียนเชิญศิษยานุศิษย์ - สาธุชน ร่วมมุทิตาจิตสักการะ ...
ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน ข้าวสาร และอาหารแห้งทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน ข้าวสาร และอาหารแห้ง
ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน ข้าวสาร และอาหารแห้ง ...
เชิญร่วมแจกทานข้าวสาร และอาหารแห้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2552 เชิญร่วมแจกทานข้าวสาร และอาหารแห้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2552
ข้าวสาร (5 โล) และอาหารแห้ง จำนวน ...
กำหนดการพิธีทำบุญแจกข้าวสารอาหารแห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552กำหนดการพิธีทำบุญแจกข้าวสารอาหารแห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552
กำหนดการพิธีทำบุญแจกข้าวสารอาหารแห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 ...
ขอเชิญไถ่ชีวิต โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ขอเชิญไถ่ชีวิต โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ขอเชิญไถ่ชีวิต โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน อาหารแห้ง  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน อาหารแห้ง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554
ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน ข้าวสาร และอาหารแห้ง ...
ขอเชิญร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค - กระเบือ ปี 2554 ขอเชิญร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค - กระเบือ ปี 2554
ขอเชิญร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิต โค - กระเบือ ...
ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน อาหารแห้ง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน อาหารแห้ง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555
ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า ขอเชิญร่วมแจกทาน ข้าวสาร และอาหารแห้ง ...
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้าขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
เพื่อสงเคราะห์โลงศพ, เผาศพ, ลอยอังคาร สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทั่วราชอาณาจักร ...

ข้อความทั้งหมดในหมวด... ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม