:: เมนูหลัก
:: ค้นหา
:: เว็บเพื่อนบ้าน

ทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า สงเคราะห์โลงศพ ,เผาศพ และลอยอังคาร ฟรี

   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
  

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า

เพื่อสงเคราะห์โลงศพ, เผาศพ, ลอยอังคาร สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทั่วราชอาณาจักร ณ อุโบสถวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้มีจิตรศรัทธา บริจาค 10,000 , 50,000, 100,000 บาท จะได้สลักชื่อบนป้ายทองแขวนที่ทุนนิธิหรือตามกำลังศรัทธา


วันที่อังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖)
กำหนดการ

เวลา 10.00 น. ทอดผ้าป่าที่อุโบสถ
เวลา 10.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ให้แด่ญาติโยม

วัตถุประสงค์
สงเคราะห์โลงศพฟรี แก่ผู้ยากไร้ และไร้ญาติ สงเคราะห์เผาศพฟรี แก่ผู้ยากไร้ และไร้ญาติ

สงเคราะห์ลอยอังคารฟรี แก่ผู้ยากไร้ และไร้ญาติ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ทั่วราชอาณาจักร

คณะกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า (ฝ่ายสงฆ์)
พระครูสิริรัตนวิมล  ประธานกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระครูสุนทรรัตนวงศ์  กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระเสฏฐวุฒิ สิริภทฺโท  กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระพิพัฒน์ สนฺตจิตฺต กรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า
พระปลัดธนเดช รตนปญฺโญ  กรรมการและผู้จัดการทุนนิธิ

คณะกรรมการทุนนิธิวัดแก้วแจ่มฟ้า (ฝ่ายฆราวาส)
คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณภัทรวดี รังษีวงศ์  ประธานกรรมการ 
คุณวิโรจน์ สุทธิวงศ์กร  รองประธานกรรมการ
คุณศิริอร งามจริยางกูร  รองประธานกรรมการ 
คุณประสิทธิ์ สุธรรมประจักษ์  รองประธานกรรมการ
คุณฉอกุง แซ่โง้ว  กรรมการ
คุณสมสุข ชูกิจรุ่งทรัพย์  กรรมการ
คุณเลิศ นามริต  กรรมการ
คุณพรทิวา สุมานิตย์  กรรมการ
คุณพีรวัส ธาดาประภากร  กรรมการ
คุณเพ็ญจันทร์ สุคนธ์ฤทธิกร  กรรมการ 
คุณสมภพ รอดบุญ  กรรมการ
คุณณัชชา อัศวจิต  กรรมการและเลขานุการขอเชิญไถ่ชีวิต โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ขอเชิญไถ่ชีวิต โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ขอเชิญไถ่ชีวิต โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล
ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญ พระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา ...
เชิญร่วมแจกทานข้าวสาร และอาหารแห้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2552 เชิญร่วมแจกทานข้าวสาร และอาหารแห้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2552
ข้าวสาร (5 โล) และอาหารแห้ง จำนวน ...
เจริญพรร่วมพิธีรับตราตั้ง-พัดยส พระครูฐานานุกรมเจริญพรร่วมพิธีรับตราตั้ง-พัดยส พระครูฐานานุกรม
ในโอกาสที่ พระปลัดธนเดช รตนปญโญ ผู้าช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยาได้รับตราตั้ง ...
เรียนเชิญศิษยานุศิษย์ - สาธุชน  ร่วมมุทิตาจิตสักการะ  พระครูสิริรัตรนวิมลเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ - สาธุชน ร่วมมุทิตาจิตสักการะ พระครูสิริรัตรนวิมล
เรียนเชิญศิษยานุศิษย์ - สาธุชน ร่วมมุทิตาจิตสักการะ ...
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง ๒๐ ...
ทุนนิธิวัดเเก้วเเจ่มฟ้าได้รับการติดต่อจากจังหวัดเลย (มูลนิธิสว่างคีรีธรรมขอโลง100ใบ) ทุนนิธิวัดเเก้วเเจ่มฟ้าได้รับการติดต่อจากจังหวัดเลย (มูลนิธิสว่างคีรีธรรมขอโลง100ใบ)
วัดเเก้วเเจ่มฟ้า(ทุนนิธิ)ได้รับการติดต่อจากจังหวัดเลย (มูลนิธิสว่างคีรีธรรมขอโลง100ใบ) ระธานกกนายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภาทางทุนนิธิวัดเเก้วเเจ่มฟ้า ดําเนินการให้ครับ
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ทอด ณ ...
ขอเชิญร่วมงานมหากุศลประจำปี พิธีบริจาคไทยทานทิ้งกระจาด (ซิโกว)ขอเชิญร่วมงานมหากุศลประจำปี พิธีบริจาคไทยทานทิ้งกระจาด (ซิโกว)
ในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ...
ขอเชิญร่วมงานมหากุศลประจำปี พีธีบริจาคไทยทานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี  ๒๕๕๖ขอเชิญร่วมงานมหากุศลประจำปี พีธีบริจาคไทยทานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมแจกทานข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ...

ข้อความทั้งหมดในหมวด... ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม